IP: koxmc.mine.game
Status:
offline
Ver. 1.8.8
Regulamin

Regulamin serwisu SMS http://koxmc.hostb.pl/  

§1 Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/  

§2 Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium do dodania ogłoszenia płatnego w serwisie lokalnym koxmc.pl  

§3 Koszt wysłania SMS wynosi:

- 71480 - 1zł (1.23 z VAT)
- 72480 - 2zł (2.46 z VAT)
- 73480 - 3zł (3.69 z VAT)
- 74480 - 4zł (4.92 z VAT)
- 75480 - 5zł (6.15 z VAT)
- 76480 - 6zł (7.38 z VAT)
- 79480 - 9zł (11.07 z VAT)
- 91400 - 14zł (17.22 z VAT)
- 91900 - 19zł (23.37 z VAT)
- 92022 - 20zł (24.60 z VAT)
- 92521 - 25zł (30.75 z VAT)
- 92550 - 25zł (30.75 z VAT)

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).  

§4 Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.  

§5 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres:  xlastNSHC@gmail.com  

§6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.   

§7 Po zakupie z kodu psc, pobierana jest cała kwota. Jedngo kodu możesz użyć do kilku usług.

Lubisz nasz serwer?
Daj nam diaxa
578
Ekipa serwera
Niestety właściciel serwera nie wpisał jeszcze nikogo na listę ekipy serwera.
Ten serwer jest hostowany przez enderchest.pl